Mô đun: Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên

 


Tải tài liệu tại đây


Nội dung chính của giáo trình bao gồm những kiến thức cơ bản, cần thiết về bảo vệ  môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên cũng như hướng dẫn tổ chức  thực hiện các hình thức thực hành để người học có cơ hội củng cố những kiến thức đã  lĩnh hội, đồng thời có thể áp dụng những kiến thức đó vào thực tiễn. 

Giáo trình cũng tạo điểm nhấn bằng các lời ghi nhớ, các lưu ý hoặc chỉ dẫn. Các hình  ảnh, hình vẽ đồ họa không chỉ có tính minh họa cho nội dung mà còn có tác dụng làm  tăng tính trực quan, sinh động của các bài học.

Cấu trúc nội dung của giáo trình được trình bày bám sát chương trình mô đun gồm 4  bài, cụ thể:

Bài 1: Sử dụng hiệu quả tàinguyên và năng lượng 

Bài 2: Quản lý chất thải

Bài3: Sử dụng chất độc hại đúng cách và thân thiện với môi trường 

Bài 4: Bài tập dựán kiến tạo về bảo vệ môi  trường.

Các bài từ 1 đến 3 cung cấp cho người học kiến thức cơ bản, cần thiết về các chủ đề đã  xác định, hướng dẫn tổ chức thực hiện các bài tập khảo sát thực tế cũng như hướng  dẫn nội dung thảo luận trước khi kiểm tra kết thúc bài học. 

Riêng bài 4 là bài tập dự án kiến tạo chung cho cả mô đun đào tạo. Bài này hướng  dẫn việc lựa chọn đề tài, phương pháp thực hiện một bài tập dự án kiến tạo trong học  nghề, sao cho các dự án có tính khả thi, có hiệu quả trong thực tế và trong điều kiện  cho phép gắn liền với thực hành kỹ năng nghề chuyên môn. Do mô đun được giảng  dạy cho tất cả các ngành nghề đào tạo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, các bài  tập dự án (bao gồm cả các bài tập khảo sát) được thiết kế theo dạng mở để giáo viên/

Tải tài liệu tại đây


contact-form


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn