Trường Cao đẳng Đà Lạt Chính thức thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường cao đẳng trên thành phố Đà Lạt

Kể từ hôm nay, 18/8/2022, Trường Cao đẳng Đà Lạt chính thức thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng vào Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt.


Đây là nội dung tại Quyết định số 753/QĐ-LĐTBXH ngày 18/8/2022 do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ký và có hiệu lực từ ngày ký.

Trường Cao đẳng Đà Lạt có trụ sở chính tại số 109 Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đó, địa điểm đào tạo gồm có: 

  1. Số 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, TP Đà Lạt
  2. số 53 Đào Duy Từ, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc; 
  3. thôn Măng Lin, Phường 7, TP Đà Lạt. 

Trường Cao đẳng Đà Lạtcơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và quy định pháp luật hiện hành.

 Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả việc sáp nhập theo Đề án ban hành kèm tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 11/01/2022 và Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và quy định của pháp luật (Điều 3, Quyết định 753 nêu trên).

Trường Cao đẳng Đà Lạt kế thừa quyền lợi, nghĩa vụ; các điều kiện hiện có bao gồm tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, người học của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng, Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt; có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và người học theo quy định (Điều 4, Quyết định 753). 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng ghi rõ, 3 trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng và Cao đẳng nghề Đà Lạt chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản, tài chính và hoạt động của trường theo quy định của pháp luật đến thời điểm UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức sáp nhập, đổi tên theo quyết định.

 MINH ĐẠO

Nguồn: baolamdong.vn

contact-form

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn