Trắc nghiệm Bảo vệ tài nguyên và môi trường (Phần 1)

Câu 1: Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường quy định

Câu 2: Nguyên nhân chính làm cho nguồn nước của nước ta bị ô nhiễm nghiêm trọng là

Câu 3: Khi sử dụng hóa chất cần phải

Câu 4: Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là gì?

Câu 5: Có thể áp dụng biện pháp nào sau đây để tiết kiệm năng lượng khi sử dụng các thiết bị văn phòng:

Câu 6: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là nhiệm vụ của:

Câu 7: Tại sao phải tiết kiệm điện?

Câu 8: Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật Bảo vệ môi trường quy định:

Câu 9: Chất nào không có hại cho môi trường?

Câu 10: Hoạt động bảo vệ môi trường nào dưới đây không được khuyến khích?

Câu 11: Cơ sở sản xuất A đã xây dựng dây chuyền xử lí rác thải bằng công nghệ hiện đại. Việc làm này là

Câu 12: Tài nguyên nào sau đây không phải là tài nguyên năng lượng vĩnh cửu ?

Câu 13: Để sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả bạn sẽ thực hiện:

Câu 14: Đối với chất thải nhựa chúng ta phải xử lý như thế nào để thân thiện với môi trường?

Câu 15: Một trong những phương hướng mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là

Câu 16: Vào dịp hè, gia đình H tổ chức đi biển. Sau khi ăn uống xong, H nhanh nhẹn nhặt rác thải của gia đình cho vào túi ni-lông rồi sau đó ném xuống biển. Em nhận xét gì về việc làm đó?

Câu 17: Dựa vào yếu tố nào sau đây để xếp đất vào nguồn tài nguyên tái sinh:

Câu 18: Tiết kiệm điện là bảo vệ môi trường vì ?

Câu 19: Quy định của Nhà nước đối với người làm việc trực tiếp với hóa chất là

Câu 20: Tái chế chất thải có nghĩa làcontact-form

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn