Tài liệu Đào tạo về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên trình độ trung cấp, cao đẳng

Từ Năm 2018, tổ chức GIZ đã phối hợp với Tổng cục GDNN phát triển ý tưởng về “Xanh hóa hệ thống GDNN nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của nền kinh tế xanh” để thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020 theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; qua đó đã hỗ trợ trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (Đồng Nai) xây dựng mô-đun đào tạo cơ bản: “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên” để thí điểm đưa vào áp dụng đào tạo tại trường. Năm 2020 và 2021, Tổ chức GIZ tiếp tục hỗ trợ các chuyên gia rà soát, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện mô đun đào tạo này trên cơ sở kết quả thí điểm đào tạo và tổng kết, đánh giá, tút kinh nghiệm về chuyên môn.

Với mong muốn giới thiệu và khuyến nghị các cơ sở GDNN đưa vào áp dụng trong chương trình đào tạo của nhà trường, hướng tới một môi trường đào tạo nghề nghiệp đảm bảo “xanh” và tiết kiệm năng lượng, thông qua đó góp phần bảo vệ môi trường; Vụ Đào tạo chính quy xin giới thiệu toàn bộ chương trình mô đun đào tạo về “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên” để các trường tham khảo, sử dụng.


Nguồn: Vụ Đào tạo chính quy - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Tải tài liệu: tại đây

contact-form

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn