UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 17/08/2022 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Chi tiết công văn xem tại đây


Nguồn: Cổng hành chính công tỉnh Lâm Đồng

contact-form

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn